[Tiếng Hàn chuyên ngành] – Chuyên ngành “Xây dựng” (P10)

 • Học Tiếng Hàn
 • 28/12/2014 - 09:07
 • 5204

Từ vựng tiếng Hàn chuyên ngành “Xây dựng”

 • Cọc ống BTCT D550 관 모양의 RC말뚝 D550
 • Cọc ống BTCT D600 관 모양의 RC말뚝 D600
 • Cọc ống BTCT D800 관 모양의 RC말뚝 D800
 • Cọc ống thép D1000 관 모양의 철근 말뚝 D1000
 • Cọc ống thép D300 관 모양의 철근 말뚝 D300
 • Cọc ống thép D500 관 모양의 철근 말뚝 D500
 • Cọc ống thép D600 관 모양의 철근 말뚝 D600
 • Cọc ống thép D800 관 모양의 철근 말뚝 D800
 • Cọc thép hình U, I cao <= 100mm I와 U형 철근 말뚝, 높이 <100mm>100mm,
 • L<10m>100mm, L<10m>100mm, L>10m I와 U형 철근 말뚝, 높이 >100mm, L>10m
 • Cọc ống BTCT D550 관 모양의 RC말뚝 D550
 • Cọc ống BTCT D600 관 모양의 RC말뚝 D600
 • Cọc ống BTCT D800 관 모양의 RC말뚝 D800
 • Cọc ống thép D1000 관 모양의 철근 말뚝 D1000
 • Cọc ống thép D300 관 모양의 철근 말뚝 D300
 • Cọc ống thép D500 관 모양의 철근 말뚝 D500
 • Cọc ống thép D600 관 모양의 철근 말뚝 D600
 • Cọc ống thép D800 관 모양의 철근 말뚝 D800
 • Cọc thép hình U, I cao <= 100mm I와 U형 철근 말뚝, 높이 <100mm>100mm,
 • L<10m>100mm, L<10m>100mm, L>10m I와 U형 철근 말뚝, 높이 >100mm, L>10m
 • Cừ gỗ  td 12×25 목제 시트파일, 단면 12×25
 • Dầu CS46 CS46 오일
 • Dầu DO DO 오일
 • Dầu bảo ôn 오일(?)
 • Dầu bôi 바르는 오일
 • Dầu bôi trơn 윤활유
 • Dầu bóng 광택 오일
 • Dầu diezen 디젤유
 • Dầu hỏa 파라핀유
 • Dầu mazút 연료유
 • Dầu thủy lực 수력 오일
 • Dầu truyền nhiệt 열을 전달하는 오일
 • Dây buộc 매는 끈
 • Dây dẫn lưỡng kim fi 2.5mm, 3mm 합금 도선 Φ2.5mm, Φ3mm
 • Dây dẫn sắt fi 3mm, fi 4mm 철 도선 Φ3mm, Φ4mm
 • Dây dẫn thép nhiều sợi 섬유성의 강철 도선
 • Dây hãm 제동 선
 • Dây kẽm buộc 1mm 아연 선 1mm
 • Dây nổ 폭발 선
 • Dây nổ chịu nước 방수 폭발 선
 • Dây thép 4 ly 강철 선 4mm
 • Dây thép D6-D8 강철 선 D6-D8
 • Dây thép fi 2.5mm 강철 선 Φ2.5mm
 • Dây thép fi 3mm 강철 선 Φ3mm
 • Dây thép fi 5 강철 선 Φ5
 • Dây thừng 노끈
 • Dây tín hiệu cuộn 150m 신호선150m
 • Dây tín hiệu cuộn 300m 신호선300m
 • Dây xích truyền động 부속품 체인
 • Dây đan 엮은 선

Học tiếng Hàn Quốc

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp