[Tiếng Hàn chuyên ngành] – Chuyên ngành “Thời trang” (P1)

  • Trí Chơn
  • 15/08/2014 - 18:06
  • 3357

Chủ đề: “May mặc”

1.봉제: Ngành may.
2.봉제공장: Nhà máy may.
3.봉제틀: Máy may (nói chung các loại máy may)
4.수선하다: sửa quần ,áo
5.옷: Áo (nói chung)
6.겉옷: Áo ngoài.
7.속옷: Áo bên trong.
8.숙녀복: Quần áo phụ nữ.
9.아동복: Quần áo trẻ em.
10.내복: Quần áo lót, quần áo mặc trong.

11.잠옷: Quần áo ngủ.
12.운동복. 체육복: Quần áo mặc khi vận động, thể dục.
13.수영복: Quần áo bơi, áo tắm.
14.잠바 : Áo khoác ngoài
15.자켓 (재킷): Áo khoác
16,셔츠 : sơ mi.
17.티셔츠 : Áo sơ mi ngắn tay hình chữ T.
18.와이-셔츠: Áo sơ mi trắng
19.바지: Quần.
20.반바지: Quần soóc.

21.청바지: Quần Jin (quần bò).
22.치마: Váy.
23.블라우스 : Áo cánh.
24.스웨터 : Áo len dài tay.
25.원피스 : Áo liền một mảnh gồm cả áo trên và dưới.
26.드레스 : Một loại áo một mảnh bó eo.
27.투피스 : Một bộ bao gồm áo trên và váy dưới.
28.양복: Áo vét.
29.한복: Trang phục truyền thống của Hàn quốc.
30.팬티 : Quần lót.

31.브라 : Áo nịt ngực.
32.재단 (하다):Cắt.
33.재단사: Thợ cắt.
34.재단판: Bàn cắt.
35.재단기: Máy cắt.
36.아이롱(하다): Là, ủi.
37.아이롱사: Thợ là, ủi.
38.아이롱대: Cái bàn để là, ủi.
39.미싱(하다): May.
40.미싱사: Thợ may.

41.미싱기: Máy may.
42.오바: Vắt sổ, máy vắt sổ.
43.오바사: thợ vắt sổ.
44.삼봉: Xử lý phần gấu áo, tay (chả biết gọi là gì ).
45.삼봉사: Người thợ làm công việc này.
46.시다: Phụ may.
47.재단보조: Phụ cắt, trải vải để cắt
48.몸판: Thân áo
49.앞판: Thân trước
50.뒤판: thân sau

51.에리: Cổ áo
52. 소매: Tay áo
53. 긴소매 (긴판): Tay dài
54. 반판: Tay ngắn
55. 부소매 (칠부소매): Tay dài vừa
56.밑단: Gấu áo
57. 주머니: Túi
58.작업지시서: Tài liệu kĩ thuật
59.자재카드 : Bảng mầu
60.스타일 : Mã hàng

Dạy tiếng Hàn Quốc

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp