Tiếng Hàn cao cấp

 • Chưa được phân loại
 • 12996

Trong chuyên mục tiếng Hàn cao cấp kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Bài 6: Những cấu trúc hay dùng trong tiếng Hàn …

Th3 05

 • Chưa được phân loại
 • 4872

Trong chuyên mục tiếng Hàn cao cấp kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Tiếng Hàn nâng cao – Bài 5: Ở ngân hàng …

Th3 03

 • Chưa được phân loại
 • 4480

Trong chuyên mục tiếng Hàn cao cấp kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Tiếng Hàn nâng cao – Bài 4: Ở quầy đổi tiền …

Th2 28

 • Chưa được phân loại
 • 3032

Trong chuyên mục tiếng Hàn cao cấp kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Tiếng Hàn nâng cao – Bài 3: Mở tài khoản tiết kiệm …

Th2 27

 • Chưa được phân loại
 • 3604

Trong chuyên mục tiếng Hàn cao cấp kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Tiếng Hàn nâng cao – Bài 2: Khai báo nhập cảnh …

Th2 26

 • Chưa được phân loại
 • 4505

Trong chuyên mục tiếng Hàn giao tiếp kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Tiếng Hàn nâng cao – Bài 1: Làm thủ tục lên máy bay …

Th2 26

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp