Bài học mới nhất

 • Chưa được phân loại
 • 2327

Trong chuyên mục Tiếng Hàn giao tiếp kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Hội thoại tiếng Hàn – Chủ đề “về lần kỷ niệm” …

Th3 22

 • Chưa được phân loại
 • 3649

Trong chuyên mục Tiếng Hàn giao tiếp kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Hội thoại tiếng Hàn – Chủ đề “về phép tính” …

Th3 22

 • Chưa được phân loại
 • 6500

Trong chuyên mục Tiếng Hàn giao tiếp kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Hội thoại tiếng Hàn – Chủ đề “về số tiền” …

Th3 22

 • Chưa được phân loại
 • 2483

Trong chuyên mục Tiếng Hàn giao tiếp kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Hội thoại tiếng Hàn – Chủ đề “Hỏi về các mùa” …

Th3 22

 • Chưa được phân loại
 • 2678

Trong chuyên mục Tiếng Hàn giao tiếp kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Hội thoại tiếng Hàn – Chủ đề “Hỏi về trời nóng, trời lạnh” …

Th3 22

 • Chưa được phân loại
 • 2950

Trong chuyên mục Tiếng Hàn giao tiếp kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Hội thoại tiếng Hàn – Chủ đề “Hỏi về trời mưa, trời gió” …

Th3 22

 • Chưa được phân loại
 • 2869

Trong chuyên mục Tiếng Hàn giao tiếp kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Hội thoại tiếng Hàn – Chủ đề “Hỏi về thời tiết” …

Th3 22

 • Chưa được phân loại
 • 1659

Trong chuyên mục Tiếng Hàn giao tiếp kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Hội thoại tiếng Hàn – Chủ đề “Bóng chuyền”

Th3 21

 • Chưa được phân loại
 • 21413

Trong chuyên mục từ vựng tiếng Hàn kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Từ vựng tiếng Hàn – Chủ đề “Ở tiệm cắt tóc” …

Th3 21

 • Chưa được phân loại
 • 2379

Trong chuyên mục Tiếng Hàn giao tiếp kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Hội thoại tiếng Hàn – Chủ đề “Chạy bộ” …

Th3 21

 • Chưa được phân loại
 • 4076

Trong chuyên mục Tiếng Hàn giao tiếp kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Hội thoại tiếng Hàn – Chủ đề “Chơi Gôn” …

Th3 21

 • Chưa được phân loại
 • 3375

Trong chuyên mục từ vựng tiếng Hàn kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Hội thoại tiếng Hàn – Chủ đề “Thể thao” …

Th3 21

 • Chưa được phân loại
 • 16640

Trong chuyên mục tiếng Hàn qua truyện tranh kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Tiếng Hàn qua truyện tranh – “Chuyện con rắn – 뱀에 관한 이야기” …

Th3 20

 • Chưa được phân loại
 • 11514

Trong chuyên mục tiếng Hàn qua truyện tranh kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Tiếng Hàn qua truyện tranh – “Con Cóc và trời mưa” (비를 내리게 한 두꺼비) …

Th3 19

 • Chưa được phân loại
 • 7831

Trong chuyên mục từ vựng tiếng Hàn kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Từ vựng tiếng Hàn – Chủ đề “Ngày lễ của người Hàn” …

Th3 19

 • Chưa được phân loại
 • 9972

Trong chuyên mục từ vựng tiếng Hàn kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Từ vựng tiếng Hàn – Chủ đề “về máy tính” …

Th3 18

 • Chưa được phân loại
 • 7656

Trong chuyên mục từ vựng tiếng Hàn kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Từ vựng tiếng Hàn – Chủ đề “Hôn nhân và giới tính” (Phần 2) …

Th3 18

 • Chưa được phân loại
 • 10437

Trong chuyên mục từ vựng tiếng Hàn kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Từ vựng tiếng Hàn – Chủ đề “Hôn nhân và giới tính” …

Th3 17

 • Chưa được phân loại
 • 12912

Trong chuyên mục từ vựng tiếng Hàn kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Từ vựng tiếng Hàn – Chủ đề “Về danh từ + động từ” …

Th3 17

 • Chưa được phân loại
 • 5956

Trong chuyên mục từ vựng tiếng Hàn kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Từ vựng tiếng Hàn – Chủ đề “Địa điểm phổ biến” …

Th3 16

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp