Bài học mới nhất

Trí Chơn25/08/2014 – 21:045393 1. 김 교수님은 벌서 퇴근하셨다고 해요. Họ nói giáo sư Kim đã tan sở rồi. 2. 제주도는 겨울에도 춥지 않다고 해요. Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th8 25

Học Tiếng Hàn25/08/2014 – 14:5512464 Học tiếng Hàn Quốc – Từ vựng tiếng Hàn “Biểu hiện cảm xúc” Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th8 25

Học Tiếng Hàn25/08/2014 – 13:063198 1. Hội thoại (회화) : 선생님: 안녕하세요? 여러분 Giáo viên : Chào các bạn Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th8 25

Học Tiếng Hàn25/08/2014 – 12:0710289 1.  So sánh ngang bằng –만큼 – Trợ từ bổ trợ 만큼 thường được dùng để gắn vào sau danh từ thể hiện ý so sánh bằng. Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th8 25

Học Tiếng Hàn25/08/2014 – 11:295271 Có hai hệ thống số đếm được sử dụng trong tiếng Hàn: Số thuần Hàn & số có guồn gốc từ tiếng Hoa. Số thuần Hàn dùng chủ yếu để đếm, số nguồn gốc tiếng Hoa để đọc các giá trị Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên […]

Th8 25

Học Tiếng Hàn25/08/2014 – 11:043685 Chủ đề:  “Ngân hàng” 1 : 돈 => Tiền 2 : 현금:=>  tiền mặt 3 : 동전 : => tiền xu Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th8 25

Học Tiếng Hàn25/08/2014 – 10:132085 Chủ đề: “Sức khỏe Mẹ và Bé” 사랑하는 아가야! 너는 예쁜 딸일까, 아니면 씩씩한 아들일까. 이 세상에 태어날 네 모습을 그릴 때마다 Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th8 25

Học Tiếng Hàn24/08/2014 – 18:364302 Học tiếng Hàn trực tuyến – Từ vựng giao tiếp “Dặn dò, khuyên nhủ” Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th8 24

Học Tiếng Hàn24/08/2014 – 17:213859 *늦게 다니지좀 마 술은 멀리좀 해봐 열살짜리 애처럼 말을 안듣니 Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th8 24

Học Tiếng Hàn24/08/2014 – 16:1811775 1. 그리고 (Và ,với) -Kết nối hai câu hoặc hai vế ngang hàng nhau hoặc chỉ thứ tự . Ví dụ: Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th8 24

Học Tiếng Hàn24/08/2014 – 15:41205 Học tiếng Hàn Quốc – Từ vựng giao tiếp tiếng Hàn “Bữa cơm” Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th8 24

Học Tiếng Hàn23/08/2014 – 15:468236 오늘무슨축일입니까? Hôm nay là ngày lễ gì ? 축일에쉽니까? Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th8 23

Học Tiếng Hàn23/08/2014 – 14:52379 오늘가분어떠니? Hôm nay bạn thấy thế nào ? 왜그래 ? Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th8 23

Học Tiếng Hàn23/08/2014 – 12:5016256 1. Thì hiện tại (Đang) * Cấu trúc: Động từ+은/는 -은Khi có 받침 ở chủ ngữ Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th8 23

Trí Chơn21/08/2014 – 18:282430 Học tiếng Hàn Quốc – Từ vựng tiếng Hàn “Bí quyết nhớ từ vựng” Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th8 21

Trí Chơn21/08/2014 – 16:432861 1/ Trợ từ chủ ngữ -이/-가 -Được gắn sau danh từ, đại từ để chỉ danh từ đại từ đó là chủ ngữ trong câu. ‘-이’ được gắn Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th8 21

Học Tiếng Hàn20/08/2014 – 19:412485 Học tiếng Hàn Quốc – Từ vựng tiếng Hàn “Mỹ phẩm, trang sức” Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th8 20

Trí Chơn20/08/2014 – 12:367368 – 그 남자는 내 스타일이 아니에요 Anh ấy không phải mẫu người tôi thích – 우리 서로 다시는 만나지 말아요 Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th8 20

Trí Chơn19/08/2014 – 18:382764 동생이 좋아하는 된장찌개를 끓일 때였다. “나 학교 다니기 싫어”. 평소 깜짝 놀랄 때도 “엄마야!” 하지 않는데, 문득 엄마가 생각났다. ‘엄마, 이럴 때는 어떡해요.’ Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th8 19

Học Tiếng Hàn19/08/2014 – 14:593283 Chủ đề: “Nhân sự, văn phòng” 1. 사무실 => văn phòng 2. 경리부 => bộ phận kế tóan 3. 관리부 => bộ phận quản lý Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th8 19

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp