Ngữ pháp tiếng Hàn

Học Tiếng Hàn25/10/2014 – 22:566963 1. ~을/를 : đứng trước động từ nhấn mạnh đối tượng tác động của hành động. – ~을 : thường bổ nghĩa cho danh từ có pát chim. Ví Dụ : 밥을 먹었어요 : Tôi đã ăn cơm. – ~를 : thường bổ nghĩa cho danh từ không có pát […]

Th10 25

Học Tiếng Hàn24/10/2014 – 22:296472 Đây cũng là một cấu trúc dự đoán kiểu như ‘chắc là’, ‘có lẽ’

Th10 24

Học Tiếng Hàn24/10/2014 – 21:493829 Là trợ từ chủ ngữ, đứng sau các danh từ làm chủ ngữ. Ngoài ra còn các trợ từ khác như “–께서”, “(에)서”

Th10 24

Học Tiếng Hàn21/10/2014 – 17:187101 Nghĩa: Hành động đó đã được hoàn thành và được duy trì ở trang thái đó. Các bạn hiểu gần như là : “đã đang”, “đã được”… 

Th10 21

Học Tiếng Hàn18/10/2014 – 16:287556 Nếu nói Tiếng Việt có thể dùng từ: “ngang ngửa”, “chả kém gì” •나는 우리 어머니(에) 못지않게 요리를 잘해요. 

Th10 18

Học Tiếng Hàn14/10/2014 – 14:315510 Một vài động từ có gốc kết thúc bằng phụ âm ‘-ㅂ’ thuộc dạng bất quy tắc này. Khi gốc động từ, tính từ kết thúc bằng ‘-ㅂ’ và theo sau nó là một nguyên âm

Th10 14

Học Tiếng Hàn07/10/2014 – 13:134313 1.Trường hợp Danh từ + Danh từ (Danh Từ 은/는커녕 DT….) Ở danh từ thứ 2 thường hay đi kèm với ‘도’ hoặc ‘-조차’ 

Th10 07

Học Tiếng Hàn07/10/2014 – 13:0315509  Cấu trúc 아무리… –아/어/해도 ….Dù..thì vẫn/thì cũng 

Th10 07

Học Tiếng Hàn03/10/2014 – 16:163034 에: Là trợ từ diễn tả ý nghĩa vị trí hoặc thời gian

Th10 03

Học Tiếng Hàn01/10/2014 – 10:254568 Phụ âm kết thúc ‘-ㄷ’ trong một gốc động từ, tính từ sẽ đổi thành ‘-ㄹ’ khi âm chứa nó đứng trước 1 nguyên âm,

Th10 01

Học Tiếng Hàn29/09/2014 – 12:104248 Đuôi từ này dùng để nói khi đề nghị ai cùng làm 1 việc nào đó với mình. Đuôi từ này không dùng được với ‘이다’ và tính từ. 

Th9 29

Học Tiếng Hàn28/09/2014 – 11:39398  Trợ từ chủ ngữ -이/-가 

Th9 28

Học Tiếng Hàn28/09/2014 – 11:315738 Hầu hết các gốc động từ có âm kết thúc ‘으’ đều được sử dụng như một động từ bất quy tắc. 

Th9 28

Học Tiếng Hàn27/09/2014 – 09:594134 a. Đuôi từ-ㅂ니다/습니다 (câu tường thuật) 

Th9 27

Học Tiếng Hàn25/09/2014 – 12:32893 Từ chỉ vị trí sử dụng các cấu trúc câu hợp lý trong tiếng Hàn

Th9 25

Học Tiếng Hàn25/09/2014 – 10:328127 1) Cấu trúc này mang nghĩa: “có giá trị, có ý nghĩa”…. Chúng ta có thể hiểu là “đáng để” 

Th9 25

Học Tiếng Hàn21/09/2014 – 16:394291 Các trạng từ thông dụng trong tiếng Hàn Quốc Korean Adverbs … English Adverbs … Trạng từ

Th9 21

Học Tiếng Hàn21/09/2014 – 16:074585 Danh từ, động từ, tính từ đều kết hợp được. Có 2 nghĩa lớn sau: 1. Vế trước và vế sau mang nội dung đối lập, giống như “nhưng mà, tuy nhưng…” 

Th9 21

Học Tiếng Hàn20/09/2014 – 16:5311231 Trong chuyên mục ngữ pháp tiếng Hàn kỳ này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Ngữ pháp tiếng Hàn – ㄹ걸(요) : có lẽ, chắc là… 1. Cấu trúc này cũng là một trong cấu trúc dùng để dự đoán, mang nghĩa là “có lẽ”, chắc […]

Th9 20

Học Tiếng Hàn19/09/2014 – 19:484397 Trong một câu, chức năng ngữ pháp của một từ phụ thuộc vào hậu tố.  Ví dụ: 

Th9 19

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp