Ngữ pháp tiếng Hàn

Học Tiếng Hàn25/10/2014 – 22:565801 1. ~을/를 : đứng trước động từ nhấn mạnh đối tượng tác động của hành động. – ~을 : thường bổ nghĩa cho danh từ có pát chim. Ví Dụ : 밥을 먹었어요 : Tôi đã ăn cơm. – ~를 : thường bổ nghĩa cho danh từ không có pát […]

Th10 25

Học Tiếng Hàn24/10/2014 – 22:295294 Đây cũng là một cấu trúc dự đoán kiểu như ‘chắc là’, ‘có lẽ’ Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th10 24

Học Tiếng Hàn24/10/2014 – 21:493199 Là trợ từ chủ ngữ, đứng sau các danh từ làm chủ ngữ. Ngoài ra còn các trợ từ khác như “–께서”, “(에)서” Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th10 24

Học Tiếng Hàn21/10/2014 – 17:185635 Nghĩa: Hành động đó đã được hoàn thành và được duy trì ở trang thái đó. Các bạn hiểu gần như là : “đã đang”, “đã được”…  Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th10 21

Học Tiếng Hàn18/10/2014 – 16:286061 Nếu nói Tiếng Việt có thể dùng từ: “ngang ngửa”, “chả kém gì” •나는 우리 어머니(에) 못지않게 요리를 잘해요.  Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th10 18

Học Tiếng Hàn14/10/2014 – 14:314345 Một vài động từ có gốc kết thúc bằng phụ âm ‘-ㅂ’ thuộc dạng bất quy tắc này. Khi gốc động từ, tính từ kết thúc bằng ‘-ㅂ’ và theo sau nó là một nguyên âm Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th10 14

Học Tiếng Hàn07/10/2014 – 13:133568 1.Trường hợp Danh từ + Danh từ (Danh Từ 은/는커녕 DT….) Ở danh từ thứ 2 thường hay đi kèm với ‘도’ hoặc ‘-조차’  Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th10 07

Học Tiếng Hàn07/10/2014 – 13:0313296  Cấu trúc 아무리… –아/어/해도 ….Dù..thì vẫn/thì cũng  Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th10 07

Học Tiếng Hàn03/10/2014 – 16:162422 에: Là trợ từ diễn tả ý nghĩa vị trí hoặc thời gian Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th10 03

Học Tiếng Hàn01/10/2014 – 10:253681 Phụ âm kết thúc ‘-ㄷ’ trong một gốc động từ, tính từ sẽ đổi thành ‘-ㄹ’ khi âm chứa nó đứng trước 1 nguyên âm, Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th10 01

Học Tiếng Hàn29/09/2014 – 12:103307 Đuôi từ này dùng để nói khi đề nghị ai cùng làm 1 việc nào đó với mình. Đuôi từ này không dùng được với ‘이다’ và tính từ.  Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th9 29

Học Tiếng Hàn28/09/2014 – 11:3937  Trợ từ chủ ngữ -이/-가  Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th9 28

Học Tiếng Hàn28/09/2014 – 11:314588 Hầu hết các gốc động từ có âm kết thúc ‘으’ đều được sử dụng như một động từ bất quy tắc.  Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th9 28

Học Tiếng Hàn27/09/2014 – 09:593461 a. Đuôi từ-ㅂ니다/습니다 (câu tường thuật)  Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th9 27

Học Tiếng Hàn25/09/2014 – 12:3216371 Từ chỉ vị trí sử dụng các cấu trúc câu hợp lý trong tiếng Hàn Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th9 25

Học Tiếng Hàn25/09/2014 – 10:326695 1) Cấu trúc này mang nghĩa: “có giá trị, có ý nghĩa”…. Chúng ta có thể hiểu là “đáng để”  Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th9 25

Học Tiếng Hàn21/09/2014 – 16:393244 Các trạng từ thông dụng trong tiếng Hàn Quốc Korean Adverbs … English Adverbs … Trạng từ Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th9 21

Học Tiếng Hàn21/09/2014 – 16:073566 Danh từ, động từ, tính từ đều kết hợp được. Có 2 nghĩa lớn sau: 1. Vế trước và vế sau mang nội dung đối lập, giống như “nhưng mà, tuy nhưng…”  Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th9 21

Học Tiếng Hàn20/09/2014 – 16:539383 Trong chuyên mục ngữ pháp tiếng Hàn kỳ này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Ngữ pháp tiếng Hàn – ㄹ걸(요) : có lẽ, chắc là… 1. Cấu trúc này cũng là một trong cấu trúc dùng để dự đoán, mang nghĩa là “có lẽ”, chắc […]

Th9 20

Học Tiếng Hàn19/09/2014 – 19:483492 Trong một câu, chức năng ngữ pháp của một từ phụ thuộc vào hậu tố.  Ví dụ:  Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th9 19

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp