Ngữ pháp tiếng Hàn

Trí Chơn04/12/2014 – 14:159319 Học tiếng Hàn Quốc   Ngữ pháp tiếng Hàn Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th12 04

Trí Chơn02/12/2014 – 15:5410428 Học tiếng Hàn Quốc   Từ vựng tiếng Hàn Quốc Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th12 02

Trí Chơn02/12/2014 – 09:0812230 Học tiếng hàn Quốc   Ngữ Pháp tiếng Hàn Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th12 02

Trí Chơn02/12/2014 – 09:083103 Học tiếng Hàn Quốc   Tính từ trong tiếng Hàn Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th12 02

Trí Chơn02/12/2014 – 09:076403 Học tiếng Hàn   Các phần thường dùng trong tiếng Hàn Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th12 02

Học Tiếng Hàn26/11/2014 – 19:135331 Học tiếng Hàn Quốc – Ngữ pháp trung cấp tiếng Hàn Danh từ + 답다  Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 26

Học Tiếng Hàn21/11/2014 – 18:035709 Học tiếng Hàn – Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp “Động từ + (으)ㄹ께요” Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 21

Học Tiếng Hàn21/11/2014 – 17:574102 Học tiếng Hàn Quốc – Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp” Danh từ + 을/를” Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 21

Học Tiếng Hàn21/11/2014 – 16:573647 Học tiếng Hàn – Từ vựng tiếng Hàn những động từ  cơ bản thông dụng nhất Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 21

Học Tiếng Hàn19/11/2014 – 16:5310976 Học tiếng Hàn Quốc – Ngữ pháp sơ cấp tiếng Hàn “Danh từ + (이)나” Kết nối hai danh từ với nhau, biểu hiện sự lựa chọn. Có nghĩa là: hoặc là, hoặc. Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 19

Học Tiếng Hàn19/11/2014 – 16:455131 Học tiếng Hàn Quốc – Phân biệt 진짜 và 정말 trong ngữ  pháp tiếng Hàn Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 19

Trí Chơn17/11/2014 – 18:1246 Học tiếng Hàn qua từ vựng   Tính từ đối lập Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 17

Trí Chơn17/11/2014 – 17:3310156 Ngữ pháp Tiếng Hàn   Nhìn từ 겠 bé nhỏ, đơn giản nhưng mà nguy hiểm phết:^^ Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 17

Trí Chơn16/11/2014 – 08:323992 Học tiếng Hàn quốc   Ngữ pháp tiếng Hàn Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 16

Học Tiếng Hàn15/11/2014 – 09:556226 Học tiếng Hàn Quốc – Ngữ pháp tiếng Hàn trình độ sơ cấp “Tính từ + 게” Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 15

Học Tiếng Hàn15/11/2014 – 08:547264 Học tiếng Hàn online – Ngữ pháp tiếng Hàn trình độ  sơ cấp “Động tính từ +게 하다” Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 15

Học Tiếng Hàn09/11/2014 – 18:023241  Học ngữ pháp tiếng Hàn – Trình độ sơ cấp “Động từ, tính từ + (으)ㅁ” Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 09

Học Tiếng Hàn09/11/2014 – 17:533206 Học ngữ pháp tiếng Hàn – Trình độ sơ cấp “Danh từ + 입니까” Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 09

Học Tiếng Hàn08/11/2014 – 15:4415839 Cấu trúc câu này giống như ‘-(으)려고'(định,để…) nhưng chủ yếu được dùng khi viết, diễn thuyết, phỏng vấn, hội họp…  Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 08

Học Tiếng Hàn07/11/2014 – 17:193250 Có nhiều trường hợp gắn với hậu tố 이. Khi âm cuối của gốc tính từ có 받침 là ㅂ thì bỏ ㅂ thêm vào 이. Cụ thể là: Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 07

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp