[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Trợ từ ‘-에서’: tại, ở, từ

  • Học Tiếng Hàn
  • 29/10/2014 - 15:28
  • 3368
Trợ từ ‘-에서’ được gắn vào sau một danh từ chỉ nơi chốn để chỉ nơi xuất phát của một chuyển động.

–          안나는 호주에서 왔어요. Anna đến từ nước Úc.

–          LA 에서 New York 까지 멀어요? Từ LA đến New York có xa không?

Chúng ta đã từng học về trợ từ ‘-에서’ này, với ý nghĩa “ở tại” là dùng để chỉ ra nơi diễn ra một hành động, một sự việc nào đó.

Thử xem ví dụ

–          서강 대학교에서 공부해요. Tôi học tại trường Đại học Sogang.

–          한국식당에서 한국 음식을 먹어요. Tôi ăn thức ăn Hàn tại quán ăn Hàn Quốc.

 Tự học Hàn Việt

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp