[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Trình độ sơ cấp tiếng Hàn “Tính từ + 게”

  • Học Tiếng Hàn
  • 15/11/2014 - 09:55
  • 6948

Học tiếng Hàn Quốc – Ngữ pháp tiếng Hàn trình độ sơ cấp “Tính từ + 게”

Dùng sau tính từ, có chức năng nói rõ về mức độ, trạng thái và ý nghĩa của hành động xảy ra tiếp theo. Thường dùng để bổ nghĩa cho động từ theo sau nó, có nghĩa: một cách, như bằng, đến mức

Cấu trúc:

사랑스럽다 = 사랑스럽 (một cách đáng yêu)

맛있다 = 맛있 (một cách ngon miệng)

Ví dụ:

– 그아이가 귀엽 웃어요: Cậu bé ấy cười (một cách) dễ thương

– 밥을 맛있 먹었어요: Ăn cơm (một cách) ngon lành

– 제품을 싸 샀어요: Tôi đã mua được hàng (giá rẻ)

– 기분이 서로 좋 얘기하세요: Hãy nói chuyện cho vừa lòng nhau

 Tự học Hàn Việt

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp