[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Trình độ sơ cấp “Danh từ + 입니까”

  • Học Tiếng Hàn
  • 09/11/2014 - 17:53
  • 3818

Học ngữ pháp tiếng Hàn – Trình độ sơ cấp “Danh từ + 입니까”

 

Là cấu trúc nghi vấn, dạng câu hỏi của động từ “이다”. Có thể đi với các danh từ hoạc các từ để hỏi như: 언제, 어디, 얼마… Là đuôi từ kết thúc chia ở nghi thức lịch sự, trang trọng. Có nghĩa là: phải không, có phải là, là gì, .

Cấu trúc:

학생 = 학생 입니까? (Có phải là học sinh không?)
무엇 = 무엇 입니까? (Là cái gì vậy?)
언제 = 언제 입니까? (Bao giờ vậy?)

Ví dụ:

- 누가 민수 입니까?: Ai là Minsu?
- 집이 어디입니까?: Nhà cậu ở đâu?
- 사과 얼마입니까?: Táo giá bao nhiêu?
- 그 분이 선생님 입니까?: Anh ấy là giáo viên phải không?
- 이것이 무엇입니까?: Cái này là cái gì vậy?

 

Tự học Hàn Việt

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp