[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Trạng từ kết thúc bằng 히

 • Trí Chơn
 • 23/12/2014 - 22:58
 • 10423

Các trạng từ kết thúc bằng 히

 1. 간단히: giản đơn
 2. 고요히: lặng yên, im lặng, lặng lẽ
 3. 과감히; quả cảm, dứt khoát
 4. 굉장히: khá, lớn
 5. 넉넉히: đầy đủ
 6. 단호히: chắc chắn
 7. 똑똑히: thông minh
 8. 면밀히: gần gũi
 9. 무사히: vô sự
 10. 묵묵히: lặng lẽ
 11. 순순히: ngoan ngoãn, có tính phục tùng
 12. 신속히: nhanh chóng
 13. 엄밀히: nghiêm túc, cẩn mật
 14. 엄숙히: nghiêm ngặt
 15. 완전히: hoàn toàn
 16. 용감히: dũng cảm
 17. 은밀히: riêng rẽ, kín đáo
 18. 정숙히: chín chắn
 19. 조속히: sớm trưởng thành, chín sớm
 20. 조용히: trật tự
 21. 철저히: triệt để
 22. 친절히: thân thiện
 23. 침착히: bình tĩnh

 Học tiếng Hàn Quốc

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp