[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Sở hữu

  • Trí Chơn
  • 02/12/2014 - 09:07
  • 7030

Học tiếng Hàn

 

Các phần thường dùng trong tiếng Hàn

Sở hữu trong tiếng Hàn

의 của

나의(내) của tôi

저의(제) của tôi

남동생의 của em trai

너의 của anh , của cậu

당신의 của mày

선생님의 của ngài

부인의 của quí bà

아주머니의 của bà

우리들의/저희의 của chúng tôi

여러분의 của các vị

내동생 em tôi

제가족 cia đình tôi

제고향 quê hương chúng tôi

선생님의 회사 công ty của ngài

그 사람의 집 nhà của người ấy

누나의 남자 친구 bạn trai của chị gái

너의 애인 người yêu anh

누구의 집 nhà của ai

아버지의 차 xe của bố

 Học tiếng Hàn Quốc

 

 

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp