[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Phó Từ (P1)

  • Trí Chơn
  • 11/08/2014 - 22:03
  • 7598

1.꼭 : Chắc chắn (오늘 꼭 올거지?)
2.그래서 : Cho nên (비가와 그래서 오늘 못가요)
3.아마 ,혹: Có lẽ (아마 오늘 비가 올꺼야)
4.또: Cũng (나 또한 사랑해)
5.같이: Cùng, cùng với (오늘 같이 커피 마시자)
6.까지: Đến (오늘 까지 오세요)
7.완전히: Hoàn toàn (비가와서 옷이 완전히 젖었어요)
8.안그러면 : Nếu không thì (공부해 안그러면 혼낸다)
9.만약 : Nếu, lỡ ra (만약 내가 열심히 일 안하면 가난해)
10.즉시: Ngay tức thì (지금 즉시 집에 가세요)

 

11.반드시: Nhất định (오늘 반드시 집에 오세요)
12.그런데: Nhưng mà (오늘 베트남 가야하는데 표가 없어요)
13.더: Nữa ( 밥 더 먹어요)
14.에서: Ở ( 한국에서 무슨일 하세요?)
15.너무: Quá (너무 사랑해요)
16.아주: Rất (밥을 아주 많이 주세요)
17.부터: Từ ( 오늘 부터 사랑할꺼야)
18.그렇지만: Tuy vậy nhưng (그렇지만 사랑할 사람이 없어요)
19.와,과: Với, cùng với (나와 함께 놀러 가요)
20.아까: Vừa mới (그사람 아까 여기 왔어요)

 

21.가치: Gía trị (그 사람은 사랑할 가치가 없어요)
22.결과: Kết quả (열심히 일하면 좋은 결과 있어요)
23.경험: Kinh nghiệm (사랑은 경험이 필요 없어요)
24.고민: Lo lắng (무었을 할지 고민이네요)
25.관심: Quan tâm (난 그녀에게 관심이 많아요)
26.구체적: Tính cụ thể (그녀가 어디가 좋은지 구체적으로 이야기해줘요)
27.기대: Kỳ vọng (나는 그녀에게 많은 기대를 해요)
28.기사: Bản tin (신문에 기사가 났어요)
29.기억: Nhớ (그녀와 즐거웠던 기억이 나요)
30.기회: Cơ hội (내 성공은 기회가 좋았어요)

 

31.노력: Nỗ lực ( 내가 노력한 결과로 성공했어요)
32.대상: Đối tượng (너는 내가 상대할 대상이 아니야)
33.방법: Phương pháp(그녀를 사랑할 방법이 없을까?)
34.버릇: Thói quen(그는 버릇이 없어요)
35.보람: Tác dụng, có ích (오늘 열심히 일한 보람이 있어요)
36.사정: Hoàn cảnh, điều kiện (나는 그 사람에게 돈빌려 달라고 사정했어요)
37.상품: Sản phẩm (이 상품은 비싸요)
38.소식: Tin tức (그녀에게 좋은 소식이 왔어요)
39.소원: Ước vọng(내 소원은 그녀와 함께 행복하게 사는 것)
40.실수: Lỗi (나는 그녀에게 말 실 수를 했어요)

 

41.역할: Vai trò (이 드라마에서 당신은 어떤 역활을 하세요)
42.예정: dự định (언제 집에갈 예정인가요?)
43.인상: Ấn tượng (첫인상이 너무 좋아요)
44.장점: Điểm mạnh (그사람 장점은 성격이 참 좋아요)
45.저축: Tiết kiệm (저축을 많이 하면 부자가 되요)
46.적극적: Tính tích cực (그사람은 모든일에 적극적입니다)
47.조건: Điều kiện, yêu cầu (사랑에는 조건이 필요없어요)
48.직장: Nơi làm việc (하미님 직장이 어디인가요)
49.추억: Hồi tưởng,ký ức (어릴때 추억이 너무 아름다워요)
50.희망: Hy vọng ( 나의 희망은 당신을 사랑하는겁니다)

 

51.걷다 :đi bộ (나는 길을 걷고 있어요)
52.차: xe otô (나는 차를 운전해서 출근해요)
53.자전거 : xe đạp (자전거 타고 놀러가요)
54.오토바이: xe máy (베트남에는 오토바이가 많아요)
55.장소 : địa điểm (우리 어제 약속한 장소에서 만나요)
56.바다 : biển (붕따우 바다는 너무 아름 다워요)
57.인사 : chào hỏi (학생들은 인사를 잘해요)
58.나이 : tuổi (올해 나이가 어떻게 되세요)
59.연필: viết chì (연필로 글씨를 써요)
60.즐겁다 : vui vẻ (사랑하는 사람이 있어 매일 즐거워요)

Hỗ trợ học Hán Hàn

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp