Lớp trung cấp 3 – Buổi 2 (khóa 9/9/2014)

  • Học Tiếng Hàn
  • 14/09/2014 - 13:04
  • 1562

Phần nghe:

Phần 1

Phần 2

Giáo viên hướng dẫn: Cô Linh

Số lượng học viên: 05

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp