Hướng dẫn cài đặt bàn phím tiếng Hàn trên Android

  • Trí Chơn
  • 26/02/2015 - 18:52
  • 9768

Giới thiệu phần mềm gõ tiếng Hàn trên Android dùng với Korean Dictionary Note- Multil Language keyboard.

Để có thể gõ được tiếng Hàn quốc trên một số máy không có sẵn bàn phím tiếng Hàn, các bạn tải phần mềm ở trên về để dùng. Phần mềm cho phép nhiều bàn phím của nhiều ngôn ngữ khác nhau hoạt động cùng lúc. Lướt nút space sang trái hoặc phải để chuyển sang bàn phím ngôn ngữ khác.

Bước 1: Vào Play Store

1
Bước 2: Gõ từ khóa multi language keyboard
2
Bước 3: Chọn ứng dụng đầu tiên như hình dưới
3
Bước 4: Cài đặt (Install)
4
Bước 5: Mở ứng dụng
5
Bước 6: Cấu hình ban phím, chọn mục
6
Bước 7: Chọn mục 1. Enable MulitLing cho phép bàn phím hoạt động
7
Bước 8: chuyển bàn phím mặc định sang bàn phím MultiLing vừa cài
8
Bước 9: Loại các ngôn ngữ không cần. Chọn mục 4, tick bỏ ngôn ngữ thừa như Francais
9
Chọn tiếng Hàn
10
chạy thử xem cấu hình đúng chưa
11
Kết thúc. Khi muốn thay đổi bạn lại vào ứng dụng để cấu hình

Chi tiết từng bước tải bàn phím được hướng dẫn ở dưới.

*******************************************

Nguồn: http://www.ypworks.vn/

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp