Hội thoại tiếng Hàn – “Về thể trọng, chiều cao thân thể”

  • Học Tiếng Hàn
  • 24/03/2015 - 12:52
  • 10945

Trong chuyên mục Tiếng Hàn giao tiếp kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học:

Hội thoại tiếng Hàn – “Về thể trọng, chiều cao thân thể”

Anh cao bao nhiêu ?
키는 얼마나 됩니까?

Tôi cao 1 mét 80.
1미터 80입니다.

Tôi khá cao.
키가 큰 편입니다.

Tôi hơi thấp.
저는 키가 약간 작아요.

Anh cân nặng bao nhiêu ?
체중은 얼마입니까?

Tôi nặng 72 kg.
72kg입니다.

Tôi lên cân một ít.
체중이 약간 늘어났습니다.

Tôi sụt mất 10 kg.
체중이 10kg 줄었습니다.

Tôi ốm đi 5 kg.
5kg 뺐습니다.

Tôi lên cân một chút do thiếu tập thể dục.
운동 부족으로 살이 좀 쪘습니다.

Anh hơi ốm đi, phải không ?
당신은 살이 좀 빠졌군요, 그렇죠?

Học tiếng Hàn qua Skype!

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp