Hội thoại tiếng Hàn – “Hỏi về tánh tình”

  • Học Tiếng Hàn
  • 24/03/2015 - 13:01
  • 7630

Trong chuyên mục Tiếng Hàn giao tiếp kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học:

Hội thoại tiếng Hàn – “Hỏi về tánh tình”

Anh nghĩ tánh của anh như thế nào ?
자신의 성격이 어떻다고 생각해요?

Tánh của bạn như thế nào ?
당신의 성격은 어떠세요?

Yếu điểm của anh là gì ?
당신의 약점은 무엇입니까?

Ưu điểm của anh là gì ?
당신의 장점은 무엇입니까?

Anh có dễ dàng kết bạn không ?
당신은 친구를 쉽게 사귑니까?

Anh nghĩ anh là người thế nào, hướng ngoại hay hướng nội ?
자신이 외향적이라고 생각합니까,내향적이라고 생각합니까?

Tôi lạc quan trong mọi chuyện.
저는 매사에 낙천적입니다.

Tôi nghĩ là tôi (rất) thân thiện.
저는 다정한 편인 것 같아요.

Các bạn tôi nói rằng tôi luôn tươi cười.
친구들은 제가 언제나 명랑하다고 합니다.

Tôi bây giờ cởi mở hơn trước nhiều.
예전보다 휠씬 사교적입니다.

Tôi có thể hợp tác với tất cả mọi người.
누구와도 협력할 수 있습니다.

Tôi nghĩ là tôi nhạy bén và can đảm.
저는 제 자신이 섬세하면서도 대담하다고 생각합니다.

Tôi là người hay bi quan.
성격이 비관적인 편입니다.

Tôi không quảng giao cho lắm.
별로 사교적이지 못합니다.

Tôi có khuynh hướng thu mình lại.
소극적인 편입니다.

Tôi khá là bảo thủ.
상당히 보수적입니다.

Tôi không cẩn thận.
저는 덜렁대는 편입니다.

Tôi thỉnh thoảng nói nhiều.
저는 때때로 수다스럽지요.

Tôi cũng không biết chắc rằng mình là người cởi mở hay kín đáo nữa.
제가 외향적인지 내향적인지 잘 모르겠습니다.

Nhiều người nói rằng tôi hay e thẹn.
대부분의 사람들은 제가 수줍움을 탄다고 합니다.

Học tiếng Hàn qua Skype!

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp