Hội thoại tiếng Hàn – “Hỏi về quê hương, nói về quê hương”

  • Học Tiếng Hàn
  • 24/03/2015 - 08:45
  • 17370

Trong chuyên mục Tiếng Hàn giao tiếp kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học:

Hội thoại tiếng Hàn – “Hỏi về quê hương, nói về quê hương”

Anh từ đâu đến ?
고향은요?

Anh sinh ở đâu ?
출생지는 어디지요?

Quê hương của anh ở đâu ?
고향은 어디지요?

Anh đến từ nơi nào của Hàn Quốc ?
한국의 어디 출신이에요?

Anh lớn lên ở đâu ?
어디서 자랐어요?

Lúc nhỏ anh ở nơi nào ?
어디서 유년 시절을 보냈어요?

Anh xa nhà đuợc mấy năm rồi ?
고향을 떠난 지 몇 년입니까?

Tôi đến từ Nghệ An.
응에 안 출신입니다.

Tôi là người miền quê.
시골 출신입니다.

Tôi sinh ra ở Hà Nội.
하노이에서 태어났습니다.

Tôi sinh ở Hà Tiên.
하띠엔에서 태어났습니다.

Lúc nhỏ tôi ở Đà Lạt.
다랏에서 유년 시절을 보냈어요.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn.
사이곤에서 태어나고 자랐습니다.

Nhớ quê hương, Quê hương thứ hai
고향이 그리울 때,제2의 고향

Tôi nhớ quê nhà của mình.
고향이 그립습니다.

Tôi mong được về quê.
고향이 그립습니다.

Tôi nhớ nhà lắm.
집이 그립습니다.

Hà Nội như là quê hương thứ hai của tôi.
하노이는 제2의 고향같습니다.

Sài Gòn là quê hương thứ hai của tôi.
사이곤은 제2의 고향입니다.

Học tiếng Hàn qua Skype!

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp