Hội thoại tiếng Hàn – “Gia đình bạn có mấy người?”

  • Học Tiếng Hàn
  • 02/05/2015 - 19:47
  • 11185

Trong chuyên mục Tiếng Hàn giao tiếp kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học:

BÀI 6. Gia đình bạn có mấy người?

Mục tiêu bài học:

Ôn tập và áp dụng nói số.

Hiểu và áp dụng động từ “있다/없다”.

Ôn tập động từ “이다/아니다”.

1. ÔN TẬP

SỐ TỪ THUẦN HÀN

하나 một
둘 hai
셋 ba
넷 bốn
다섯 năm
여섯 sáu
일곱 bảy
여덟 tám
아홉 chín
열 mười
열하나è열한 11
열둘è열두12
열셋è열세 13
열넷è열네 14
열다섯 15
열여섯 16
열일곱 17
열여덟 18
열아홉 19
스물 è 스무 20

SỐ TỪ HÁN HÀN

Bạn cần đăng nhập để thấy nội dung này! hoặc đăng ký tài khoản tại đây

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp