Hội thoại tiếng Hàn – Chủ đề “Về trường đã học”

  • Học Tiếng Hàn
  • 24/03/2015 - 08:36
  • 3774

Trong chuyên mục Tiếng Hàn giao tiếp kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học:

Hội thoại tiếng Hàn – Chủ đề “Về trường đã học”

Anh học ở đại học nào ?
어느 대학교를 다니셨습니까?

Anh học cao đẳng ở đâu ?
대학(초급)은 어디를 나왔어요?

Anh đã theo học những trường nào ?
어느 학교를 졸업했습니까?

Anh có bao giờ đi học ở nước ngoài ?
유학한 적이 있습니까?

Tôi đã học ở Đại học Quốc Gia Seoul.
국립서울대학교에 다녔습니다.

Tôi tốt nghiệp trung học cách đây 2 năm.
2년 전에 고등학교를 졸업했습니다.

Học tiếng Hàn qua Skype!

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp