Hội thoại tiếng Hàn – Chủ đề “Hỏi về sở thích”

  • Học Tiếng Hàn
  • 23/03/2015 - 08:24
  • 11046

Trong chuyên mục Tiếng Hàn giao tiếp kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học:

Hội thoại tiếng Hàn – Chủ đề “Hỏi về sở thích

Sở thích của anh là gì ?
취미가 뭐예요?

Anh làm gì để tiêu khiển ?
기분 전환으로 뭘 하세요?

Anh làm gì khi nhàn rỗi ?
한가할 때는 뭘 하세요?

Anh có thú tiêu khiển đặc biệt nào không ?
뭔가 특별한 취미는 있습니까?

Không có sở thích
취미가 없을 때

Tôi cũng không thích thú lắm với những thú tiêu khiển đó.
저는 그런 일에는 별로 취미가 없어요.

Tôi cũng có thử các thú tiêu khiển này, kia nhưng tôi luôn cảm thấy rất mau mệt.
이것저것 해 보지만, 금방 싫증이나 버려요.

Vào những ngày cuối tuần tôi chỉ ở nhà và không làm gì cả.
주말이면 아무것도 하지 않고 집에 있습니다.

Trong những ngày nghỉ, tôi chỉ đi thơ thẩn quanh nhà.
휴일에는 보통 집에서 하루 종일 빈둥빈둥거려요.

Học tiếng Hàn qua Skype!

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp