Hội thoại tiếng Hàn – Chủ đề “Đánh giá phim ảnh”

  • Học Tiếng Hàn
  • 23/03/2015 - 08:33
  • 5187

Trong chuyên mục Tiếng Hàn giao tiếp kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học:

Hội thoại tiếng Hàn – Chủ đề “Đánh giá phim ảnh

Anh xem phim gì gần đây nhất ?
최근에 본 영화는 무엇입니까?

Phim ấy như thế nào ?
그 영화가 어땠어요?

Phim ấy thật là hay.
그 영화는 정말 좋았어요.

Phim ấy rất kinh dị.
그 영화는 무시무시해요.

Cuốn phim thật hào hứng .
그 영화는 재미있었어요.

Tôi muốn xem một lần nữa.
다시 한번 보고 싶어요.

Nó là một phim buồn chán.
지루한 영화였어요.

Đó là một phim tồi.
아주 졸작이었어요.

Cuốn phim thật chán.
그 영화는 지루했어요.

Nó thật là một phim dựng tóc gáy.
대단히 무서운 영화였어요.

Diễn xuất thật hay.
연기가 좋았어요.

Diễn xuất không có cảm hứng gì.
연기가 지루했어요.

Phim được chỉ đạo bởi Spielberg.
그건 스필버그가 감독했어요.

Phim đang chiếu
상영중인 영화에 대하여 말할 때

Hiện đang chiếu những phim nào ?
요즘 어떤 영화를 하고 있나요?

Có phim hay đang chiếu không ?
좋은 영화가 상영됩니까?

Phim đang chiếu nào hay nhất?
상영하는 제일 흥미있는 영화는 무엇입니까?

Có một phim mới do Julia Roberts diễn
줄리아 로버츠가 주연한 새 영화가 나온대요.

Những ai là diễn viên vậy ?
누가 출연해요?

Phim đang chiếu ở đâu ?
그 영화는 어디서 하고 있죠?

Phim chiếu trong bao lâu ?
상영 기간이 언제까지입니까?

Ai là ngôi sao trong phim đó ?
그 영화의 주연은 누구입니까?

Phim nào đang chiếu ở Dan Sung Sa ?
단성사에서는 무슨 영화를 상영하고 있습니까?

Phim dài bao lâu ?
상영 시간이 얼마나 됩니까?

Tối nay đi xem phim đi.
오늘 밤에 영화를 보러 갑시다.

Sao chúng ta không đi xem phim ?
영화 보러 가는 게 어때요?

Để tôi đưa anh đi xem phim .
영화 보러 당신을 데리고 갈게요.

Chúng ta cùng đi xem với nhau nhé ?
같이 보러 가는 게 어때요?

Học tiếng Hàn qua Skype!

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp