Hội thoại tiếng Hàn – “Cách hỏi giá cả bao nhiêu?”

  • Học Tiếng Hàn
  • 04/05/2015 - 19:44
  • 17622

Trong chuyên mục Tiếng Hàn giao tiếp kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học:

BÀI 6. Cách hỏi giá cả bao nhiêu?

Mục tiêu bài học:

Ôn tập số từ và áp dụng nói giá cả.

Hiểu và áp dụng được các từ chỉ đơn vị đếm.

Hiều và áp dụng thêm về trợ từ “-에

1. ÔN TẬP

SỐ TỪ THUẦN HÀN

하나 một

둘 hai

셋 ba

여섯 sáu

일곱 bảy

여덟 tám

넷 bốn

다섯 năm

아홉 chín

열 mười

열 다섯     15

열 여섯     16

열 일곱     17

열 여덟     18

열 아홉     19

스물 à 스무        20

SỐ TỪ HÁN HÀN

Bạn cần đăng nhập để thấy nội dung này! hoặc đăng ký tài khoản tại đây

Trả lời thanh

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp