Hội thoại tiếng Hàn – “Cách hỏi giá cả bao nhiêu?”

  • Học Tiếng Hàn
  • 04/05/2015 - 19:44
  • 1772

Trong chuyên mục Tiếng Hàn giao tiếp kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học:

BÀI 6. Cách hỏi giá cả bao nhiêu?

Mục tiêu bài học:

Ôn tập số từ và áp dụng nói giá cả.

Hiểu và áp dụng được các từ chỉ đơn vị đếm.

Hiều và áp dụng thêm về trợ từ “-에

1. ÔN TẬP

SỐ TỪ THUẦN HÀN

하나 một

둘 hai

셋 ba

여섯 sáu

일곱 bảy

여덟 tám

넷 bốn

다섯 năm

아홉 chín

열 mười

열 다섯     15

열 여섯     16

열 일곱     17

열 여덟     18

열 아홉     19

스물 à 스무        20

SỐ TỪ HÁN HÀN

Bạn cần đăng nhập để thấy nội dung này! hoặc đăng ký tài khoản tại đây

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp