Hội thoại tiếng Hàn – “Bạn đi đâu vậy?”

  • Học Tiếng Hàn
  • 21/04/2015 - 18:58
  • 11856

Trong chuyên mục Tiếng Hàn giao tiếp kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học:

BÀI 5. 어디에 가요? Bạn đi đâu vậy?

Mục tiêu bài học:

Ôn tập và áp dụng được trợ từ “에/에서”.

Ôn tập và áp dụng được đuôi từ 아/어/여요 với các động từ, tính từ.

Ôn tập và áp dụng được trợ từ chỉ mục đích ngữ.

1. Ôn tập:

Số từ thuần Hàn

하나:một                     여섯:sáu

둘:hai                         일곱:bảy

셋:ba                          여덟:tám

넷:bốn                        아홉:chín

다섯:năm                    열:mười

열 하나 -> 열하           11

열 둘    -> 열두           12

열 셋    -> 열세           13

열 넷    -> 열네           14

열 다섯                        15

열 여섯                        16

열 일곱                        17

열 여덟                        18

열아홉                         19

스물  -> 스무              20

Bạn cần đăng nhập để thấy nội dung này! hoặc đăng ký tài khoản tại đây

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp